Wie zijn de huisgenoten?

Wie zijn de huisgenoten?

Woonzorg Nederland is eigenaar van de Bloemendal. De Buurtbrouwerij werkt samen met Woonzorg Nederland, zorggroep Solis, de Dimence Groep, de Parabool en MatchPOind (Matchen Passend Onderwijs in Deventer) aan een toekomstbestendig concept waarbij mensen samen wonen in een mix van kleinschalige woonzorgomgevingen. Dit alles in een sociale leefomgeving waar noaberschap voorop staat. Bijzonder in dit concept is dat er scholen meedoen. De maatschappelijke plint van de Bloemendal is daarin een belangrijke verbinding.

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een landelijke corporatie en biedt passende woonruimte aan (kwetsbare) ouderen en mensen met een beperking die beschut of beschermd willen wonen. 

Zorggroep Solis

Solis is als zorgverlener al 750 jaar diep geworteld in de stad Deventer en omgeving. Ze leveren ouderenzorg met liefde en passie in de volledige breedte. Zelf bepalen hoe je leven eruit ziet, ook als je ouder bent.

De Linde

De Linde biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Arkelstein

Arkelstein biedt speciaal voorgezet onderwijs. Op Arkelstein bereiden ze leerlingen voor op ‘later’. Een leuke baan. Je eigen geld verdienen. Een fijn huis om in te wonen. Eén ding is zeker, als je van school komt kun je op eigen benen staan!

Parabool

Bij de Parabool ondersteunen ze (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. 

Dimence

Stichting Dimence biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dimence helpt mensen ontwikkelen. We geloven in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen. We zetten in op vooruitgang en herstel, met altijd het doel om beter te worden.

Gemeente Deventer

Deventer is een gemeente met lef. Een gemeente van doen en durven, van handen uit de mouwen en voeten in de klei.

Voor Elkaar Teams

Iedere Deventenaar moet zoveel mogelijk ruimte hebben om zelf regie te kunnen voeren over zijn of haar eigen leven. Iedereen moet mee kunnen doen in de eigen buurt en prettig kunnen leven. Als daarbij ondersteuning nodig is, bieden we die dichtbij huis, in de eigen buurt. Samen voor sterke Deventer wijken!

Kapsalon De Bloemendal

Er is ook een kapsalon in de Bloemendal. Deze is open op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Pedicure Rebecca & Cindy

Behandelingen zijn zeer uiteenlopend: van nagels knippen tot een ingroeiende nagel behandelen, van het weghalen van overmatig eelt tot het verwijderen van een pijnlijke likdoorn of een heerlijke verwenbehandeling voor de voeten.

Kunnen we je ergens mee helpen?

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons